zaterdag 9 mei 2009

Het nieuwe werken…..

Het nieuwe werken, is een term die in toenemende mate wordt gehanteerd. Maar wat houdt het nieuwe werken nu precies in? En wat kunnen accountants ermee?

In mei 2005 publiceerde Bill Gates een whitepaper 'The new world of work’ waarin hij zijn visie beschrijft over de toekomst van de kenniswerker.

'Het nieuwe werken' is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager gelden voor een beter(e) inrichting en bestuur van het kenniswerk. Het gaat om vernieuwing van de fysieke werkplek(ken), de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl en niet te vergeten de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager. Dik Bijl heeft over dit onderwerp een interessant boek geschreven.

Binnen BDO Nederland zijn we al geruime tijd bezig met het nieuwe werken, nog niet in alle facetten, maar toch zijn er de afgelopen 3 jaar belangrijke stappen gezet. Wij hebben ons project ‘Het kantoor van de Toekomst’ gedoopt. Een korte impressie van de toepassingen die we binnen dit project tot op heden hebben gerealiseerd treft je hieronder.

Microsoft Nederland heeft onlangs haar Nederlandse kantoor geopend die helemaal op basis van ‘Het nieuwe werken’ is ingericht.

Het nieuwe werken biedt mijn inziens grote kansen voor accountantsorganisaties. De grootste uitdaging bij de invoering van het nieuwe werken is de mens. Durven we het traditionele denken te verlaten en open te staan voor nieuwe ideeën?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten