zondag 1 januari 2012

2012

Laten we aan het het begin van dit nieuwe jaar eens niet kijken naar accountancy 2020 of 2015, maar gewoon naar de uitdagingen voor 2012. Er zijn voldoende ontwikkelingen gaande om te durven stellen dat ‘stilzitten’ dit jaar geen optie is. 2012 wordt het jaar van actie!

2012

ICT

Op de valreep van het nieuwe jaar heeft Fouk zijn visie op markt van ICT-leveranciers voor de accountancy verwoord in zijn artikel ‘Accountancy…… en hoe nu verder?’. Een positief-kritische analyse van de meest prominente ICT-dienstverleners in onze markt op dit moment.

Dat ICT essentieel is voor de toekomst van onze dienstverlening is inmiddels wel helder. Maar welke oplossingen kies je, en waar dien je rekening mee te houden? Het antwoord op die vraag verschilt uiteraard per kantoor. Het begint al bij het kiezen van een strategische richting. Accountantskantoren hebben drie keuzes, digicountant, dienstenhuis of specialist, zo stelt ING in haar in oktober verschenen ‘Sectorvisie accountantskantoren’. Welke keuze je ook maakt je ontkomt niet aan de inzet van ICT in je werkprocessen.

Als je in 2012 opzoek gaat naar een nieuwe ICT-leverancier, kijk dan bij de selectie ook eens naar aspecten die mijns inzien bij dit soort trajecten nogal eens vergeten worden, zoals:

  1. De lange termijn continuïteitswaarborgen van de ICT-dienstverlening en de toekomstvastheid van de oplossing;
  2. Het continuïteitsrisico van de betreffende dienstverlener;
  3. De onderlinge samenhang met de andere ICT-oplossingen binnen het kantoor;
  4. De bijdrage die de nieuwe toepassing  levert aan het optimaliseren van (interne) werkprocessen;
  5. De mate waarin de oplossing is voorbereid op gebruik via pc, tablet, mobiele telefoon etc.

Kortom bij het selecteren van de juiste ICT-oplossing komt meer kijken dan alleen een functionele afweging. De te maken keuzes hangen sterk samen met de gekozen strategie en hebben een grote impact op de bedrijfsvoering.

SBR

Vanaf 2013 is de aanlevering van IB- en VPB-aangiftes vanuit software aan de
Belastingdienst alleen nog maar in SBR te doen. De meeste softwareleveranciers zullen wel zorgen dat de software op dit punt tijdig wordt aangepast. Aangezien het hier gaat om aangiftes die nu al digitaal vanuit het aangifte pakket worden verzonden worden, hoef je hier je werkprocessen hiervoor niet aan te passen.

Anders wordt dit echter als je ook de rapportage naar de banken in SBR wilt gaan ondersteunen.  De banken hebben SBR namelijk aangegrepen om meer informatie dan in het verleden het geval was via SBR digitaal uit te vragen. Het betreft hier vaak informatie die niet per definitie in één systeem digitaal is vastgelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de WOZ waardes en dergelijke. Uiteraard kun je er voor kiezen om dit soort informatie integraal in je administratie te gaan vastleggen, maar naar mijn mening ben je dan je administratie ‘oneigenlijk’ aan het gebruiken en leidt dit op de langere termijn mogelijk tot ‘vervuiling’ van je administratie.

Om een SBR-banken rapportage efficiënt te vervaardigen moet je dus opzoek naar een manier om de benodigde informatie op efficiënte wijze digitaal uit meerdere bronsystemen te verzamelen. Hierbij is het wel zo efficiënt is als de benodigde brongegevens reeds digitaal beschikbaar zijn. Voor zover mij bekend zal SBR door de banken in de loop van 2012 wel worden gestimuleerd, maar zal gebruik hiervan niet verplicht worden gesteld.

Kortom in 2012 kan SBR de aanleiding vormen om nog eens kritisch naar de werkprocessen en de ICT applicaties te kijken, en vast te stellen of deze een efficiënte wijze van werken en (digitaal)rapporteren voldoende ondersteunen. 

Socialmedia

Het (zakelijk) belang van sociale media zoals bijvoorbeeld Twitter, Facebook en LinkedIn wordt door veel accountants nog onderschat. Via socialmedia komt je, gevraagd en ongevraagd op efficiënte wijze in in contact met interessante mensen en blijf je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Een aardig voorbeeld van de impact die social media kan hebben is uiteraard het TUACC initiatief van Twitterende hervormingsgezinde accountants.

Crisis

Ook 2012 wordt een jaar van economische crisis, overheden en ondernemingen zullen ‘de broekriem’ verder aanhalen. Historisch gezien is gebleken dat een crisis veelal een positieve impuls geeft aan innovatie. Als zaken niet meer ‘als vanzelf’ gaan, moet je opzoek naar nieuwe verdienmodellen.

Kijk het komende jaar ook eens kritisch naar de efficiency van je werkprocessen. Want de tijd dat een ondernemer bereid was om te betalen voor jouw inefficiency is echt voorbij. Efficiënte processen worden de norm. Waar mogelijk zal worden gewerkt met vaste (product)prijzen. Dit uiteraard in combinatie met heldere afspraken over de dienstverlening en onderlinge taakverdeling tussen de ondernemer en zijn accountant.

Trendwatcher Adjiedj Bakas over 2012: ‘We gaan fors bezuinigen en schulden saneren, en tegelijkertijd ontstaat er ruimte voor doorbraakinnovaties en nieuw ondernemerschap.”  Bron: Bakas.nl

Actie!

Als ondernemend accountant sta je ook dit jaar voor flink aantal uitdagingen, maar er zijn mogelijkheden genoeg. Maak dus nu je strategische keuzes en kom in actie!

1 opmerking:

  1. Helder stuk. Inzake digicountant of andere categorieën: Misschien ook leentjebuur bij http://www.ifac.org/news-events/ifacs-international-accounting-education-standards-board-proposes-updated-guidance-infor -- is weliswaar al wat ouder (...! In IT geldt vijf maanden als een jaar en dit is van 5,5 kalenderjaar terug) maar toch nog nuttig. Prof. Verkruijsse zat hierachter, zinvol die aan te haken denk ik.

    BeantwoordenVerwijderen