zondag 21 juni 2009

SBR de banken doen mee…..!

Op 9 juni hebben de ABN-AMRO bank, Rabobank en de ING gezamenlijk aangegeven dat ze in 2010 Standard Business Reporting (voorheen XBRL) zullen gaan invoeren. Concreet houdt dit in dat SBR rapportages (gebaseerd op het fiscale jaarrapport aangevuld met specifieke informatie) bij de banken elektronisch kunnen worden aangeleverd ten behoeve van de kredietmonitoring. Dit ter vervanging van de (samengestelde)jaarrekening van de onderneming.

Ook zullen de banken het mogelijk gaan maken om op basis van SBR het kredietverleningsproces, voor kredieten tot circa 1mln. verder te automatiseren en standaardiseren.

Persoonlijk vind ik bovenstaande een belangrijke ontwikkeling die m.i. een belangrijke impuls kan geven aan de invoering van SBR in Nederland.

De uitdaging voor accountants

Voor accountants ligt er mijns inziens een belangrijke uitdaging om op korte termijn te komen met een elektronische vervanger van de ‘samenstelverklaring’. Circa 1 jaar geleden heb ik hierover gesproken met een aantal personen bij het NIVRA.

Wat doen we nu?

Accountants weten dat bij administraties vaak de nodige correcties moeten worden doorgevoerd om de concept gegevens geschikt te maken voor rapportage. Ik ben van mening dat de daadwerkelijke toegevoegde waarde van de accountant niet de (samenstel)verklaring is, maar de kwaliteitsverbeteringsslag en/of kwaliteitstoets die door de accountant op de administratie plaatsvindt. Ook bij SBR blijft deze behoefte bestaan. Wij zullen als beroepsgroep echter wel moeten zorgen dat bij een elektronische rapportage ook, op efficiënte wijze, een kwaliteitstoetsing kan plaatsvinden. Ik denk hierbij aan een product naar analogie van de HOI procedure.

Wat doen we straks?

Ik stel voor dat de beroepsorganisaties een verificatieprotocol opstellen waarin de minimale werkzaamheden van een accountant op een SBR rapportage worden vastgelegd. Accountants kunnen vervolgens een elektronische waarmerk afgeven waarmee wordt verklaard dat de SBR rapportage voldoet aan het protocol.

Op deze wijze kan mijns inziens een belangrijk voordeel voor alle betrokken partijen ontstaan. Banken hoeven hierdoor zelf geen tijd te besteden aan kwaliteitscontroles op de ontvangen gegevens. Ondernemers worden behoed voor het aanleveren van onjuiste rapportages aan de kredietverstrekker. En de accountant? Die kan op efficiënte wijze zijn zijn expertise inzetten voor kwaliteitsbewaking op financiële rapportages, als intermediair tussen de ondernemer en de bank.

Er worden stappen gezet in deze richting, nu maar hopen dat dit tot een goed eindproduct zal leiden.

Er is nu ook een kort filmpje beschikbaar waarin ‘in vogelvlucht’ de essentie van SBR wordt uitgelegd.

Ned taxonomie

1 opmerking: