donderdag 11 maart 2010

Wel of niet raten?

Dat het van belang is dat een accountant een ondernemer goed kan begeleiden bij zijn financieringsaanvraag wordt volgens mij door vrijwel iedere accountant onderschreven. De accountant zal daarvoor goed zicht moet hebben op de elementen die bij de kredietbeoordeling door een bank een rol spelen.

De vraag is of dit ook per definitie betekent dat de accountant een eigen rating moet uitvoeren. Mijns inziens gaat het namelijk niet over de uiteindelijke classificatie, maar is het van belang dat de accountant goed inzicht heeft in de te optimaliseren aspecten binnen de onderneming. 

Banken hebben eigen ratingmodellen, deze zijn voor een groot deel van het bankpersoneel een soort van ‘black-box’. Deze black-box is door de accountmanager niet te beïnvloeden, laat staan door de accountant. ‘Onderhandelen’ over de verschillen tussen de  accountantsrating en de rating van de bank lijkt mij persoonlijk dan ook weinig zinvol. Beter is het om accountants zo veel mogelijk te trainen in de relevante aspecten voor een optimale financieringsaanvraag. Het kan zijn dat een eigen rating daarbij een handig middel is, maar het zou mijns inziens zeker niet het doel moeten zijn.

Binnen BDO hanteren we nu ruim twee jaar de ‘Financieringsscan’, een hulpmiddel waarmee op basis van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens van een onderneming inzicht wordt verkregen in de aspecten waarop kan worden bijgestuurd om de kredietbeoordeling in positieve zin te kunnen beïnvloeden. In de praktijk is dit een handig hulpmiddel gebleken.

Financieringsscan 

Raten en/of adviseren?

Mijns inziens zou de nadruk voor de accountant moeten liggen op het optimaal adviseren van klanten in het kader van kredietaanvragen. Rating kan daarbij een van de middelen zijn. Maar wat mij betreft nooit een doel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten